நாமக்கட்டியின் நன்மைகள்

நாமக்கட்டியின் நன்மைகள்

நாமக்கட்டியில் உடலுக்குத் தேவையான கால்சியம் சத்து உள்ளது. இது எலும்பு அமைப்பு, தசைகள், நரம்பு மண்டலத்தின் இயக்கம் மற்றும் ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்த உதவுகிறது.
4 Sep 2022 1:30 AM GMT