பாயும் ஒளி நீ எனக்கு : சினிமா விமர்சனம்

பாயும் ஒளி நீ எனக்கு : சினிமா விமர்சனம்

விக்ரம் பிரபு சிறுவயதிலேயே விபத்தில் பெற்றோரை இழக்கிறார். அந்த விபத்தில் விக்ரம் பிரபுவின் பார்வையிலும் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. வெளிச்சத்தில் மட்டுமே...
28 Jun 2023 5:41 AM GMT