உலகம் முழுவதும் சென்று இந்திய தேசிய கொடியை ஏற்றி பெருமைப்படுத்தி வரும் போர் கப்பல்கள்

உலகம் முழுவதும் சென்று இந்திய தேசிய கொடியை ஏற்றி பெருமைப்படுத்தி வரும் போர் கப்பல்கள்

இந்திய கடற்படையின் போர் கப்பல்கள் ஆஸ்திரேலியா, பிரேசில், இங்கிலாந்து உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு சென்று தேசிய கொடியை ஏற்றியுள்ளன.
15 Aug 2022 7:54 AM GMT