உலக பெரும் பணக்காரர்கள் பட்டியல்: மீண்டும் முதலிடம் வந்தார் எலான் மஸ்க்

உலக பெரும் பணக்காரர்கள் பட்டியல்: மீண்டும் முதலிடம் வந்தார் எலான் மஸ்க்

அர்னால்ட்டை பின்னுக்குத் தள்ளிவிட்டு எலான் மஸ்க் மீண்டும் உலகின் நம்பர் 1 பணக்காரர் என்ற பட்டத்தினைப் பெற்றார்.
1 Jun 2023 8:20 AM GMT