சிறப்புக் கட்டுரைகள்

தொழில்துறை உற்பத்தி 0.3 சதவீதம் சரிவு + "||" + Industrial output fell 0.3 percent

தொழில்துறை உற்பத்தி 0.3 சதவீதம் சரிவு

தொழில்துறை உற்பத்தி 0.3 சதவீதம் சரிவு
கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் தொழில்துறை உற்பத்தி 0.3 சதவீதம் குறைந்துள்ளது.
டந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் தொழில்துறை உற்பத்தி 0.3 சதவீதம் குறைந்துள்ளது. நவம்பர் மாதத்தில் இத்துறையின் உற்பத்தி 1.8 சதவீதம் வளர்ச்சி கண்டு இருந்தது.

பொருளாதார குறியீடு

தொழில்துறை உற்பத்தி குறியீடு (ஐ.ஐ.பி) என்பது இந்தியாவின் ஒரு பொருளாதார குறியீடு ஆகும். சுரங்கம், மின்சாரம் மற்றும் உற்பத்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளின் வளர்ச்சியை இது சுட்டிக் காட்டுகிறது. அடிப்படை ஆண்டு ஒன்றை வைத்து ஒரு குறிப்பிட்ட கால கட்டத்தில் பல்வேறு தொழிற்பிரிவுகளின் உற்பத்தியில் ஏற்படும் மாற்றங்களை இந்த குறியீட்டு எண் அளவிடுகிறது.

நிலக்கரி, கச்சா எண்ணெய், இயற்கை எரிவாயு, பெட்ரோலிய பொருள்கள், உரம், உருக்கு, சிமெண்டு மற்றும் மின்சாரம் ஆகியவை நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு மிக ஆதாரமாக விளங்கும் 8 உள்கட்டமைப்பு துறைகளாகும். தொழில்துறை உற்பத்தி வளர்ச்சியை கணக்கிடுவதில் இந்த துறைகளின் பங்கு 40 சதவீதமாக இருக்கிறது.

டிசம்பர் மாதத்தில் 8 துறைகளின் உற்பத்தி 1.3 சதவீதம் வளர்ச்சி மட்டும் வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. எனவே அந்த மாதத்தில் தொழில்துறை உற்பத்தி வளர்ச்சியில் முன்னேற்றத்தை எதிர்பார்க்க இயலாது என நிபுணர்கள் தெரிவித்து இருந்தனர். அதற்கேற்ப உற்பத்தி 0.3 சதவீதம் குறைந்து இருக்கிறது. 2018 டிசம்பரில் இத்துறை 2.5 சதவீதம் வளர்ச்சி கண்டு இருந்தது.

உற்பத்தி துறை

தொழில்துறை உற்பத்தி வளர்ச்சியை கணக்கிடுவதில் உற்பத்தி துறையின் பங்கு 75 சதவீதமாக உள்ளது. டிசம்பர் மாதத்தில் இத்துறையின் உற்பத்தி 1.2 சதவீதம் சரிந்துள்ளது. மின் உற்பத்தி 0.1 சதவீதம் குறைந்துள்ளது. எனினும் சுரங்கத் துறையின் உற்பத்தி 5.4 சதவீதம் அதிகரித்து இருக்கிறது. பொறியியல் சாதனங்கள் உற்பத்தி 18.2 சதவீதம் சரிவடைந்துள்ளது. நுகர்வோர் சாதனங்கள் தயாரிப்பு 6.7 சதவீதம் குறைந்துள்ளது.