விரத நாட்கள்- 2024

விரத நாட்கள்- 2024

விரதம் அல்லது நோன்பு என்பதற்கு உண்ணாமல் இருப்பது என்பது மட்டும் அர்த்தம் அல்ல. உரிய முறையில் வழிபாடுகள் செய்வது என்பதுதான் சரியான பொருள்.
2 May 2024 7:37 AM GMT