வேளாண் பொருட்களின் விலை விவரம்


வேளாண் பொருட்களின் விலை விவரம்
x

வேளாண் பொருட்களின் விலை விவரம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

அரியலூர்

அரியலூர் ஒழுங்குமுறை வேளாண் விற்பனை கூடத்திற்கு வரப்பெற்றுள்ள விளைபொருட்களின் விலை விவரம் வருமாறு:-

உளுந்து (100 கிலோ) -ரூ.6,127, கடலை (50 கிலோ) -ரூ.2,661, மிளகாய் (10 கிலோ) -ரூ.1,337.

இதேபோல் ஜெயங்கொண்டம் ஒழுங்குமுறை வேளாண் விற்பனை கூடத்திற்கு வரப்பெற்றுள்ள விளைபொருட்களின் விலை விவரம் வருமாறு:-

மணிலா (80 கிலோ) -ரூ.7,709, எள் (80 கிலோ) -ரூ.9,159, தேங்காய் பருப்பு (80 கிலோ) -ரூ.5,790, உளுந்து (100 கிலோ) -ரூ.6,260, பச்சைப்பயிர் (100 கிலோ) -ரூ.3,619, தட்டப்பயிர் (100 கிலோ) -ரூ.2,889.


Next Story