ஆன்மிகம்

மனிதனும் இறைவனாகலாம்! + "||" + human in changing god

மனிதனும் இறைவனாகலாம்!

மனிதனும் இறைவனாகலாம்!
மனிதனும் இறைவனாகலாம்
சிரசு     -     கருவறை

கழுத்து     -     அர்த்த மண்டபம்

மார்பு     -     மகாமண்டபம்

நாடி     -     யாகசாலை

பாதம்     -     ராஜகோபுரம்


வாய்     -     விமானம்

நாக்கு     -     நந்தி

உள்நாக்கு     -     கொடிமரம்


பஞ்ச இந்திரியங்கள்     -     தீபங்கள்

இதயம்     -     கர்ப்பக்கிரகம்

உயிர்     -     மகாலிங்கம்

இப்படி உடலுறுப்புகள் ஒவ்வொன்றும் கோவிலில் உள்ள ஒவ்வொரு இடத்திற்கு ஒப்பிட்டுக் கூறுவார்கள்.