ஆன்மிகம்

இறைவனுக்கான மலர்கள் + "||" + Flowers for God

இறைவனுக்கான மலர்கள்

இறைவனுக்கான மலர்கள்
.
தாமரை - சிவன்

கொக்கிரகம் - திருமால்

அலரி - பிரம்மன்

வில்வம் - லட்சுமி

நீலோத்பலம் - உமாதேவி

கோங்கம் - சரஸ்வதி

அருகம்மலர் - விநாயகர்

செண்பகமலர் - சுப்பிரமணியர்

நந்தியாவட்டை - நந்தி

மதுமத்தை - குபேரன்

எருக்கம் - சூரியன்

குமுதம் - சந்திரன்

வன்னி - அக்னி