சென்னை விமான நிலையத்தில் வெடிகுண்டுகளை கண்டுபிடிக்கும் பணியில் 2 மோப்ப நாய்கள் சேர்ப்பு - கேக் வெட்டி வரவேற்ற அதிகாரிகள்

சென்னை விமான நிலையத்தில் வெடிகுண்டுகளை கண்டுபிடிக்கும் பணியில் 2 மோப்ப நாய்கள் சேர்ப்பு - கேக் வெட்டி வரவேற்ற அதிகாரிகள்

சென்னை விமான நிலையத்தில் வெடிகுண்டுகளை கண்டுபிடிக்கும் பணியில் அதிக சக்தியுடைய 2 மோப்ப நாய்கள் சேர்க்கப்பட்டது. அவற்றை கேக் வெட்டி அதிகாரிகள் வரவேற்றனர்.
10 Jan 2023 5:18 AM GMT
சென்னை விமான நிலையத்தில் வெடிகுண்டுகளை கண்டுபிடிக்கும் அதிக சக்தியுடைய 2 மோப்ப நாய்கள் - வரும் டிசம்பரில் பயன்படுத்த முடிவு

சென்னை விமான நிலையத்தில் வெடிகுண்டுகளை கண்டுபிடிக்கும் அதிக சக்தியுடைய 2 மோப்ப நாய்கள் - வரும் டிசம்பரில் பயன்படுத்த முடிவு

சென்னை விமான நிலையத்தில் வெடிகுண்டுகளை கண்டுபிடிக்கும் அதிக சக்தியுடைய ‘பெல்ஜியம் மெலினோஸ்’ இனத்தைச் சேர்ந்த 2 மோப்ப நாய் குட்டிகள் வரும் டிசம்பர் மாதம் முதல் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது.
1 Sep 2022 8:09 AM GMT