திருத்தணி அருகே தந்தை ஓட்டிய டிராக்டர் சக்கரத்தில் சிக்கி 2 வயது குழந்தை சாவு - பின்னோக்கி இயக்கியபோது பரிதாபம்

திருத்தணி அருகே தந்தை ஓட்டிய டிராக்டர் சக்கரத்தில் சிக்கி 2 வயது குழந்தை சாவு - பின்னோக்கி இயக்கியபோது பரிதாபம்

திருத்தணி அருகே தந்தை ஓட்டிய டிராக்டர் சக்கரத்தில் சிக்கி 2 வயது குழந்தை பரிதாபமாக இறந்தது.
30 May 2023 9:18 AM GMT
தண்ணீர் தொட்டியில் தவறி விழுந்த 2 வயது குழந்தை சாவு

தண்ணீர் தொட்டியில் தவறி விழுந்த 2 வயது குழந்தை சாவு

தண்ணீர் தொட்டியில் தவறி விழுந்த 2 வயது குழந்தை சாவுதண்ணீர் தொட்டியில் தவறி விழுந்த 2 வயது குழந்தை பரிதாபமாக இறந்தது.
1 Sep 2022 7:28 AM GMT