தமிழகத்தில் தமிழர்களுக்கு 80 சதவீதம் வேலைவாய்ப்பை சட்டமாக்க வேண்டும்- ஜி.கே.மணி எம்.எல்.ஏ.

தமிழகத்தில் தமிழர்களுக்கு 80 சதவீதம் வேலைவாய்ப்பை சட்டமாக்க வேண்டும்- ஜி.கே.மணி எம்.எல்.ஏ.

தமிழகத்தில் தமிழர்களுக்கு 80 சதவீதம் வேலைவாய்ப்பை சட்டமாக்க வேண்டும் என ஜி.கே.மணி எம்.எல்.ஏ. கூறினார்.
9 Feb 2023 8:11 PM GMT