ஆடி வெள்ளியையொட்டி கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் பூக்களின் விலை `கிடுகிடு உயர்வு

ஆடி வெள்ளியையொட்டி கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் பூக்களின் விலை `கிடுகிடு' உயர்வு

ஆடி வெள்ளியையொட்டி சென்னை கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் பூக்களின் விலை 'கிடுகிடு'வென உயர்ந்து இருக்கிறது.
21 July 2023 5:06 AM GMT