பெண்கள் பிரிமீயர் லீக் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனைகள் கேப்டன்களாக இருந்திருக்க வேண்டும்: அஞ்சும் சோப்ரா

பெண்கள் பிரிமீயர் லீக் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனைகள் கேப்டன்களாக இருந்திருக்க வேண்டும்: அஞ்சும் சோப்ரா

பெண்கள் பிரிமீயர் லீக் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனைகள் கேப்டன்களாக இருந்திருக்க வேண்டும் என்று முன்னாள் கேப்டன் அஞ்சும் சோப்ரா தெரிவித்தார்.
4 March 2023 8:06 PM GMT