ஆசிய தடகள சாம்பியன்ஷிப்: 27 பதக்கங்களுடன் 3-வது இடத்தில் இந்தியா

ஆசிய தடகள சாம்பியன்ஷிப்: 27 பதக்கங்களுடன் 3-வது இடத்தில் இந்தியா

ஆசிய தடகள சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியா 27 பதக்கங்களை குவித்து 3-வது இடத்தை பிடித்தது.
16 July 2023 9:42 PM GMT
ஆசிய தடகள சாம்பியன்ஷிப்பில் தங்க பதக்கம் வென்ற இந்திய வீரர்

ஆசிய தடகள சாம்பியன்ஷிப்பில் தங்க பதக்கம் வென்ற இந்திய வீரர்

ஆசிய தடகள சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்திய வீரர் தஜீந்தர்பால் சிங் தூர் தங்க பதக்கம் வென்று உள்ளார்.
11 Feb 2023 7:05 AM GMT