காசியில் பாரதியார் சிலைக்கு மத்திய நிதி மந்திரி நிர்மலா சீதாராமன் மரியாதை

காசியில் பாரதியார் சிலைக்கு மத்திய நிதி மந்திரி நிர்மலா சீதாராமன் மரியாதை

காசியின் பாரதியாரின் உறவினர்களுடன் மத்திய நிதி மந்திரி நிர்மலா சீதாராமன் கலந்துரையாடினார்.
3 Dec 2022 1:29 PM GMT