முழு உடல் பரிசோதனை செய்வதாக கிராம மக்களிடம் நூதன மோசடி

முழு உடல் பரிசோதனை செய்வதாக கிராம மக்களிடம் நூதன மோசடி

முழு உடல் பரிசோதனை செய்வதாக கிராம மக்களிடம் நூதன மோசடி நடைபெற்றுள்ளது.
24 Sep 2022 8:55 PM GMT