பணம் சம்பாதிக்கும் திட்டங்களில் மட்டுமே காங்கிரஸ் கவனம் செலுத்தும்- பிரதமர் மோடி

பணம் சம்பாதிக்கும் திட்டங்களில் மட்டுமே காங்கிரஸ் கவனம் செலுத்தும்- பிரதமர் மோடி

பணம் சம்பாதிக்க வாய்ப்புள்ள திட்டங்களில் மட்டுமே காங்கிரஸ் கவனம் செலுத்தும் என்று பிரதமர் மோடி குற்றம் சாட்டினார்.
2 Dec 2022 5:06 PM GMT