புதிய கியாஸ் கொள்கை அடிப்படையில் 10 சதவீதம் குறைந்த இயற்கை எரிவாயு விலை

புதிய கியாஸ் கொள்கை அடிப்படையில் 10 சதவீதம் குறைந்த இயற்கை எரிவாயு விலை

புதிய கியாஸ் கொள்கை அடிப்படையில் இயற்கை எரிவாயு விலை 10 சதவீதம் குறைந்தது.
7 April 2023 11:08 PM GMT
சமையல் கியாஸ் விலை உயர்வை கண்டித்து கம்யூனிஸ்டு கட்சியினர் போராட்டம்

சமையல் கியாஸ் விலை உயர்வை கண்டித்து கம்யூனிஸ்டு கட்சியினர் போராட்டம்

சிக்கமகளூருவில் சமையல் கியாஸ் விலை உயர்வை கண்டித்து கம்யூனிஸ்டு கட்சியினர் போராட்டம் நடத்தினர்.
8 July 2022 3:34 PM GMT
தமிழகத்தில் முதல் முறையாக வீடுகளுக்கு குழாய் மூலம் சமையல் எரிவாயு - நாகை மாவட்டத்தில் தொடக்கம்

தமிழகத்தில் முதல் முறையாக வீடுகளுக்கு குழாய் மூலம் சமையல் எரிவாயு - நாகை மாவட்டத்தில் தொடக்கம்

மீட்டர் கருவி மூலம் 2 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை எரிவாயு பயன்பாட்டைப் பொறுத்து கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
19 Jun 2022 12:41 AM GMT