திருமணம் செய்வதாக ஆசைவார்த்தை கூறி  கல்லூரி மாணவியை ஏமாற்றிய தொழிலாளிக்கு 7 ஆண்டு சிறை  விழுப்புரம் மகளிர் கோர்ட்டு தீர்ப்பு

திருமணம் செய்வதாக ஆசைவார்த்தை கூறி கல்லூரி மாணவியை ஏமாற்றிய தொழிலாளிக்கு 7 ஆண்டு சிறை விழுப்புரம் மகளிர் கோர்ட்டு தீர்ப்பு

திருமணம் செய்வதாக ஆசைவார்த்தை கூறி கல்லூரி மாணவியை ஏமாற்றிய தொழிலாளிக்கு 7 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதித்து விழுப்புரம் மகளிர் கோர்ட்டில் தீர்ப்பு கூறப்பட்டது.
22 Jun 2022 5:01 PM GMT