மாட்டுத்தாவணியில் ரூ. 12 லட்சத்திற்கு மாடுகள் விற்பனை

மாட்டுத்தாவணியில் ரூ. 12 லட்சத்திற்கு மாடுகள் விற்பனை

பழையகோட்டை மாட்டுத்தாவணியில் ரூ. 12 லட்சத்திற்கு மாடுகள் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
3 Sep 2023 8:32 PM GMT
செவலை காளை கன்றுடன் காங்கயம் இன மயிலை பசு ரூ.65 ஆயிரத்திற்கு விற்பனை

செவலை காளை கன்றுடன் காங்கயம் இன மயிலை பசு ரூ.65 ஆயிரத்திற்கு விற்பனை

பழையகோட்டை மாட்டுத்தாவணியில் செவலை காளை கன்றுடன் காங்கயம் இன மயிலை பசு ரூ.65 ஆயிரத்திற்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
12 March 2023 5:36 PM GMT