3 நாட்களாக மின்சாரம் இல்லாமல் தவிக்கும் கிராம மக்கள்

3 நாட்களாக மின்சாரம் இல்லாமல் தவிக்கும் கிராம மக்கள்

மரம் முறிந்து விழுந்து மின்கம்பம் சேதம் அடைந்து 3 நாட்களாக மின்சாரம் இல்லாமல் கிராம மக்கள் தவித்தனர்.
22 Sep 2022 7:00 PM GMT