வீட்டுமனை பட்டா வழங்க வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம்

வீட்டுமனை பட்டா வழங்க வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம்

ஆரணி தாலுகா அலுவலகம் முன்பு வீட்டுமனை பட்டா வழங்க வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
24 Nov 2022 4:58 PM GMT