வாக்குச்சாவடி அலுவலர்கள் வீடு, வீடாக சென்று விவரங்கள் சேகரிப்பு

வாக்குச்சாவடி அலுவலர்கள் வீடு, வீடாக சென்று விவரங்கள் சேகரிப்பு

வாக்காளர் அட்டையுடன் ஆதார் எண் இணைக்கும் பணிக்காக வாக்குச்சாவடி அலுவலர்கள் வீடு, வீடாக சென்று விவரங்கள் சேகரிக்கப்பட்டது.
25 Sep 2022 12:21 PM GMT