மிசோரம், சத்தீஸ்கர் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு முடிந்தது

மிசோரம், சத்தீஸ்கர் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு முடிந்தது

இரு மாநில தேர்தல்களிலும் 70 சதவீதத்திற்கும் மேல் வாக்குகள் பதிவாகின.
7 Nov 2023 4:13 PM GMT
  • chat