என்.எல்.சி. கொள்கை, கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் கொள்கையைவிட கொடூரமானது - அன்புமணி ராமதாஸ்

என்.எல்.சி. கொள்கை, கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் கொள்கையைவிட கொடூரமானது - அன்புமணி ராமதாஸ்

தமிழர்களின் நிலம் மற்றும் உழைப்பில் செழிக்கும் என்.எல்.சி தமிழர்களுக்கு வேலை வழங்க மறுக்கிறது என அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.
23 Aug 2022 7:51 PM GMT