சீனாவில் வெப்ப அலை பரவல்:  பயிர்கள், மக்களுக்கு அச்சுறுத்தல்; மின்சார உபயோகம் அதிகரிப்பு

சீனாவில் வெப்ப அலை பரவல்: பயிர்கள், மக்களுக்கு அச்சுறுத்தல்; மின்சார உபயோகம் அதிகரிப்பு

சீனாவில் வெப்ப அலை பரவி பயிர்கள், மக்களுக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுள்ள சூழலில் மின்சார உபயோகம் அதிகரித்து உள்ளது.
28 July 2022 2:18 AM GMT