எண்ணூர் ஈரநிலங்களை மீட்டுருவாக்கம் செய்து பாதுகாக்குமாறு பசுமைத் தீர்ப்பாயம் அளித்துள்ள தீர்ப்பை வரவேற்கிறோம் - சீமான்

எண்ணூர் ஈரநிலங்களை மீட்டுருவாக்கம் செய்து பாதுகாக்குமாறு பசுமைத் தீர்ப்பாயம் அளித்துள்ள தீர்ப்பை வரவேற்கிறோம் - சீமான்

எண்ணூர் பகுதியின் ஈரநிலங்களை மீட்டுருவாக்கம் செய்து பாதுகாக்குமாறு தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயம் அளித்துள்ள தீர்ப்பை வரவேற்கிறோம் என்று சீமான் கூறியுள்ளார்.
7 July 2022 6:38 PM GMT