வெளிநாட்டிலோ, உள்நாட்டிலோ அரசை விமர்சிப்பது குடிமக்களின் உரிமை - கபில்சிபல்

வெளிநாட்டிலோ, உள்நாட்டிலோ அரசை விமர்சிப்பது குடிமக்களின் உரிமை - கபில்சிபல்

வெளிநாட்டிலோ, உள்நாட்டிலோ அரசை விமர்சிப்பது குடிமக்களின் உரிமை என்று கபில்சிபல் தெரிவித்துள்ளார்.
15 March 2023 6:43 PM GMT
ரூ.74 லட்சம் வெளிநாட்டு பணம் பறிமுதல்

ரூ.74 லட்சம் வெளிநாட்டு பணம் பறிமுதல்

ரூ.74 லட்சம் வெளிநாட்டு பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
8 Jan 2023 9:03 PM GMT