விண்வெளி வீரர்களுடன் பயணிக்க தயாராகும் ககன்யான்

விண்வெளி வீரர்களுடன் பயணிக்க தயாராகும் ககன்யான்

விண்வெளி வீரர்களுடன் பயணிக்க தயாராகும் ககன்யான் சோதனை முயற்சிகளில் இஸ்ரோ தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறது.
7 Oct 2023 8:38 PM GMT
மனிதனை விண்வெளிக்கு அனுப்பும் ககன்யான் திட்ட சோதனை ஓட்டம் ஜூன் மாதம் நடைபெறும் - இஸ்ரோ தலைவர்

மனிதனை விண்வெளிக்கு அனுப்பும் ககன்யான் திட்ட சோதனை ஓட்டம் ஜூன் மாதம் நடைபெறும் - இஸ்ரோ தலைவர்

மனிதனை விண்வெளிக்கு அனுப்பும் ககன்யான் திட்டத்தின் சோதனை ஓட்டம் ஜூன் மாதம் நடைபெறும் என்று இஸ்ரோ தலைவர் எஸ்.சோமநாத் கூறினார்
22 April 2023 8:41 PM GMT