இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் இந்தியாவின் கடன் விகிதம், உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 84 சதவீதத்தை எட்டும் - சர்வதேச நிதியம்

இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் இந்தியாவின் கடன் விகிதம், உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 84 சதவீதத்தை எட்டும் - சர்வதேச நிதியம்

இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் இந்தியாவின் கடன் விகிதம், உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 84 சதவீதத்தை எட்டும் என்று சர்வதேச நிதியம் தெரிவித்துள்ளது.
12 Oct 2022 8:24 PM GMT
2023-ல் அமெரிக்காவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி குறையும் என கணிப்பு

2023-ல் அமெரிக்காவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி குறையும் என கணிப்பு

ஆகஸ்ட் மாதம் வரையிலான நிலவரப்படி அமெரிக்காவில் வேலைவாய்ப்பின்மை விகிதம் 3.7 சதவீதமாக உள்ளது.
23 Sep 2022 1:49 PM GMT
அமெரிக்காவில் 2-வது காலாண்டில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 0.6% சரிவு

அமெரிக்காவில் 2-வது காலாண்டில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 0.6% சரிவு

ஜூன் மாதம் வரையிலான 2-வது காலாண்டில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி தொடர்ச்சியாக சரிவை கண்டுள்ளது.
1 Sep 2022 5:58 PM GMT