கோவோவேக்ஸ் தடுப்பூசி விற்பனைக்கு அனுமதி - நிபுணர் குழு பரிந்துரை

கோவோவேக்ஸ் தடுப்பூசி விற்பனைக்கு அனுமதி - நிபுணர் குழு பரிந்துரை

சீரம் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள கோவோவேக்ஸ் தடுப்பூசி விற்பனைக்கு அனுமதி வழங்க நிபுணர் குழு பரிந்துரை செய்துள்ளது.
12 Jan 2023 7:21 PM GMT