பராமரிப்பு பணி காரணமாக மயான பூமிகள் மூடல் - சென்னை மாநகராட்சி அறிவிப்பு

பராமரிப்பு பணி காரணமாக மயான பூமிகள் மூடல் - சென்னை மாநகராட்சி அறிவிப்பு

பராமரிப்பு பணி காரணமாக மயான பூமிகள் இயங்காது என்று சென்னை மாநகராட்சி அறிவித்துள்ளது.
9 May 2023 1:38 AM GMT