நள்ளிரவில் தெரிந்த பச்சைவால் நட்சத்திரம்

நள்ளிரவில் தெரிந்த பச்சைவால் நட்சத்திரம்

கொடைக்கானலில் நள்ளிரவில் வானில் பச்சைவால் நட்சத்திரம் தெரிந்தது.
1 Feb 2023 8:23 PM GMT