இங்கிலாந்தில் குரங்கு அம்மை பாதிப்பு எண்ணிக்கை 1,076 ஆக உயர்வு

இங்கிலாந்தில் குரங்கு அம்மை பாதிப்பு எண்ணிக்கை 1,076 ஆக உயர்வு

இங்கிலாந்து நாட்டில் குரங்கு அம்மை பாதிப்பு எண்ணிக்கை 1,076 ஆக அதிகரித்து உள்ளது என சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்து உள்ளது.
29 Jun 2022 2:55 AM GMT