விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு நெல்லையில்   மல்லிகை பூ கிலோ ரூ.2 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை

விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு நெல்லையில் மல்லிகை பூ கிலோ ரூ.2 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை

விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு நெல்லையில் மல்லிகை பூ கிலோ ரூ.2 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது
30 Aug 2022 8:46 PM GMT