சிறப்பாக தோட்டங்களை பராமரித்த ஊழியர்களுக்கு பாராட்டு சான்றிதழ்

சிறப்பாக தோட்டங்களை பராமரித்த ஊழியர்களுக்கு பாராட்டு சான்றிதழ்

தஞ்சை கோர்ட்டு வளாகத்தில் சிறப்பான முறையில் தோட்டத்தை பராமரித்த ஊழியர்களுக்கு பாராட்டு சான்றிதழ்களை நீதிபதி மதுசூதனன் வழங்கினார்.
7 Jun 2022 7:34 PM GMT