காவிரியில் அய்யப்ப சுவாமிக்கு ஆராட்டு

காவிரியில் அய்யப்ப சுவாமிக்கு ஆராட்டு

காவிரியில் அய்யப்ப சுவாமிக்கு ஆராட்டு நடந்தது.
24 Nov 2022 9:02 PM GMT
பாரிஜாத மரம் வளர்க்க வழிகாட்டும் பெண் காவிரி

பாரிஜாத மரம் வளர்க்க வழிகாட்டும் பெண் காவிரி

வீட்டில் பாரிஜாத மரம் வளர்ப்பது பற்றி வழிகாட்டுகிறார் காவிரி மூர்த்தி. அந்த மரத்தை வளர்ப்பதற்கும், புகழ்பெற்ற பாரிஜாத மலர்கள் மலருவதற்கும் தேவையான தோட்டக்கலை நுட்பங்களையும் பகிர்ந்துகொள்கிறார்.
31 July 2022 1:30 PM GMT