அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகளுடன் வாக்காளர் அட்டையுடன் ஆதார் இணைக்கும் பணிக்கான ஆலோசனை கூட்டம்

அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகளுடன் வாக்காளர் அட்டையுடன் ஆதார் இணைக்கும் பணிக்கான ஆலோசனை கூட்டம்

கலெக்டர் அலுவலக கூட்ட அரங்கில் அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகளுடன் வாக்காளர் அட்டையுடன் ஆதார் இணைக்கும் பணிக்கான ஆலோசனை கூட்டம் கலெக்டர் தலைமையில் நடைபெற்றது.
6 Aug 2022 7:46 AM GMT