பேசும் முன்பு கவனம் வேண்டும்

பேசும் முன்பு கவனம் வேண்டும்

ஒரு தகவலின் உண்மைத்தன்மையை அறியாமல், உணராமல், அதை பரப்புவதால் ஏற்படும் விளைவுகளுக்கு நாமும் காரணமாகி விடுகிறோம்.
20 Sep 2022 8:57 AM GMT