வெளிநாட்டில் படித்து வந்த மகன் விபத்தில் இறந்த செய்தியைக் கேள்விப்பட்ட தாய் தற்கொலை

வெளிநாட்டில் படித்து வந்த மகன் விபத்தில் இறந்த செய்தியைக் கேள்விப்பட்ட தாய் தற்கொலை

மகன் இறந்த சோகத்தில் இருந்த அவர் வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
25 Nov 2023 1:34 AM GMT
மாங்காட்டில் மனவளர்ச்சி குன்றிய மகளை தீவைத்து எரித்துவிட்டு தாய் தற்கொலை

மாங்காட்டில் மனவளர்ச்சி குன்றிய மகளை தீவைத்து எரித்துவிட்டு தாய் தற்கொலை

மாங்காட்டில் மனவளர்ச்சி குன்றிய மகளை தீ வைத்து எரித்து விட்டு தாய் தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
1 Jun 2023 7:35 AM GMT