பட்டுப்புழு வளர்ப்பு மூலம் விவசாயிகள் கூடுதல் வருவாய் பெறலாம்- வேளாண் உதவி இயக்குனர்

பட்டுப்புழு வளர்ப்பு மூலம் விவசாயிகள் கூடுதல் வருவாய் பெறலாம்- வேளாண் உதவி இயக்குனர்

பட்டுப்புழு வளர்ப்பு மூலம் விவசாயிகள் கூடுதல் வருவாய் பெறலாம் என வேளாண் உதவி இயக்குனர் கூறினார்.
7 Jun 2022 6:26 PM GMT