பூம்புகாரில் இருந்து காரைக்கால் நோக்கி தேசிய மாணவர் படை மாணவர்கள் கடல் வழியாக சாகச பயணம்

பூம்புகாரில் இருந்து காரைக்கால் நோக்கி தேசிய மாணவர் படை மாணவர்கள் கடல் வழியாக சாகச பயணம்

பூம்புகாரில் இருந்து காரைக்கால் நோக்கி தேசிய மாணவர் படை மாணவர்கள் கடல் வழியாக சாகச பயணம் மேற்கொண்டனர்.
11 Jun 2022 4:07 PM GMT