பட்டுக்கோட்டையில்  ரூ.22¾ கோடி செலவில் புதிய பஸ்நிலையம், மார்க்கெட்

பட்டுக்கோட்டையில் ரூ.22¾ கோடி செலவில் புதிய பஸ்நிலையம், மார்க்கெட்

பட்டுக்கோட்டையில் ரூ.22¾ கோடி செலவில் புதிய பஸ் நிலையம் மற்றும் மார்க்கெட் அமைக்கப்பட உள்ளது.
16 Dec 2022 7:15 PM GMT