புதிய இயக்குனர்களுக்கு அமைச்சர் நமச்சிவாயம் பாராட்டு

புதிய இயக்குனர்களுக்கு அமைச்சர் நமச்சிவாயம் பாராட்டு

பாகூர் பால் ற்பத்தியாளர்கள் சங்கபுதிய இயக்குனர்களுக்கு அமைச்சர் நமச்சிவாயம் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.
13 Aug 2023 5:54 PM GMT