முதலீட்டுத் துறையில் ஜொலிக்கும் நிக்கோல்

முதலீட்டுத் துறையில் ஜொலிக்கும் நிக்கோல்

தற்போது வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி, சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தாமல், மனித குலத்திற்கு நன்மைகளைத் தரும் நான்காம் விவசாய புரட்சியை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறோம். இதில் செயற்கை நுண்ணறிவு, ட்ரோன்களின் கண்காணிப்பு, இயந்திரத்தின் உதவி போன்றவை அதிகமாகவே இருக்கும்.
28 Aug 2022 1:30 AM GMT