உயிர்களை காக்கும் உன்னத பணியில் உலக நாடுகளின் பங்குதாரராக இந்தியா... பிரதமர் மோடி பேச்சு

உயிர்களை காக்கும் உன்னத பணியில் உலக நாடுகளின் பங்குதாரராக இந்தியா... பிரதமர் மோடி பேச்சு

உயிர்களை காக்கும் உன்னத பணியில் உலக நாடுகளின் பங்குதாரராக இந்தியா உள்ளது என ஒரே பூமி, ஒரே சுகாதாரம் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி பேசியுள்ளார்.
26 April 2023 11:28 AM GMT