மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு வழங்க வேண்டும்

மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு வழங்க வேண்டும்

மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு வழங்க வேண்டும் என்று மக்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் மனு கொடுக்கப்பட்டது.
6 Jun 2022 9:14 PM GMT