வீட்டை மழை, வெயில், பனி பொழிவிலிருந்து பாதுகாக்கும் வால் க்லேடிங்

வீட்டை மழை, வெயில், பனி பொழிவிலிருந்து பாதுகாக்கும் வால் க்லேடிங்

எக்ஸ்டீரியர் வால் க்ளாடிங் (Exterior Wall Cladding) என்பது ஒரு கட்டுமான பொருளை(கற்கள், மரம், ஸ்டீல், பைபர்-சிமெண்ட் ) கொண்டு வீட்டின் வெளிப்புறச் சுவர் மீதான பூச்சு (பதிப்பது ) ஆகும். சீதோஷண நிலைகளால் கட்டிடங்கள் பாதிக்கப் பாடாமல் இருப்பதற்கு எக்ஸ்டிரியர் வால் க்ளாடிங் உதவி செய்யும். இது வீட்டிற்கு உறை அல்லது ரைன் கோட் (Rain Coat) என்றும் சொல்லலாம் . வீட்டை கடுமையான மழை, வெயில், பனி பொழிவிலிருந்து பாதுகாப்பதோடு வீட்டிற்குள் வெப்ப நிலையை குறைக்கவும், வெளிச்சத்தை அதிகரிக்கவும் உதவும். வீட்டை பாதுகாப்பதோடு வீட்டின் வெளிப்புறத் தோற்றத்தை அழகு படுத்தும். இனி கிளாட்டிங் வகைகள் பற்றி பாப்போம்.
17 Sep 2022 4:37 AM GMT