கைதிகளுக்கான சீர்திருத்த சிறகுகள் திட்டம் - புழல் சிறையில் தொடங்கியது

கைதிகளுக்கான 'சீர்திருத்த சிறகுகள்' திட்டம் - புழல் சிறையில் தொடங்கியது

கைதிகளுக்கான ‘சீர்திருத்த சிறகுகள்’ திட்டம் புழல் சிறையில் நேற்று தொடங்கப்பட்டது.
23 Sep 2022 9:47 AM GMT